Новости

Документа Новости Обавештења Општинска управа Брус Разно

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ПОТВРДЕ ЗА КРЕТАЊЕ ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС – НАМЕЊЕНО ЛИЦИМА КОЈА ВРШЕ УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ ТОКОМ ВАНДРЕДНОГ СТАЊА

С обзиром да је у међувремену уведена забрана кретања...

Јавни огласи/позиви Документа Конкурси Новости

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавни позив за за учешће на конкурсу за суфинансирање...

Јавне набавке Новости Општинска управа Брус

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА – РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ-ИЗВОЂЕЊУ САОБРАЋАЈНИЦА, ПАРКИНГА И ТРОТОАРА А СВЕ У ФУНКЦИЈИ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БР. 696/11 КО БРУС, ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА БР.2

На основу члана 57. става 1. и члана 60. става 1. тачке 2...

Документа Новости Обавештења Разно

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ ДЕЛА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИМ ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС-дела зоне 2.0(зона ширег градског центра),дела зоне 3.1(општа стамбена зона),дела зоне...

Ускладу са чланом 45а.Закона о планирању и изградњи...

Највише прегледано

Последње објављено