Контакт

Општина Брус
Адреса:
Краља Петра I бр. 120,
37220 Брус
Телефон:+ 381 37 826 840
e-mail: predopstinebrus@mts.rs