Одлуке

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Брус за 2017. годину. овде

Одлука  о избору програма којима се из Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Брус додељују средства за финансирање и суфинансирање пројеката-програма рада удружења за 2017. годину овде

Одлуку о измени и допуни статута општине Брус овде

Измена одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи-општини Брус за 2015. годину овде

Одлука председника општине о додели средстава удружењима овде

Одлуке о решавањустамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова овде

Одлука о буџету Општине Брус за 2016.годину овде

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи-општини Брус за 2015.годину овде

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђиванје пореза на имовину за 2016.годину на територији општине Брус овде

Одлуке о решавањустамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова овде