Одлуке

Одлука о измени и допуни одлуке о општинској управи општине Брус од 23.03.2018.године. овде

Одлука о измени и допуни одлуке о општинској управи општине Брус од 09.06.2017.године. овде

Одлука о општинској управи општине Брус. овде

Одлука о измени одлуке о финансијској подршци и другим олакшицама породици са децом на територији општине Брус. овде

Одлука о финансијској подршци и другим олакшицама породици са децом на територији општине Брус. овде

Одлука о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Брус. овде

Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Брус. овде

Oдлука о утврђивању минималног износа накнада за текуће и инвистиционо одржавање заједничких делова зграде и минималног износа накнаде за рад принудно поставњеног професионалног управника. овде

Одлука о локалним административним таксама. овде

Одлука Надзорног одбора ЈКП “Расина” Брус број 252/2018-02 од 25.01.20118.г о ценама паркинг места и услуга монтаже и демонтаже ланаца у ТЦ Брзеће, затим Сребрнац и Јарам на Копаонику. овде

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Брус. овде

Одлука о обустави поступка јавне набавке радова бр.1. овде

Одлука о избору програма којима се из Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Брус додељују средства за финансирање и суфинансирање пројеката-програма рада удружења за 2017. годину. овде

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Брус за 2017. годину. овде

Одлука  о избору програма којима се из Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Брус додељују средства за финансирање и суфинансирање пројеката-програма рада удружења за 2017. годину овде