План рада грађевинске инспекције Општинске управе општине Брус за 2020.годину

План рада Грађевинске инспекције Општинске управе општине Брус за 2020. годину можете преузети овде.

Мишљење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на предлог Плана рада Грађевинске инспекције Општинске управе општине Брус за 2020. годину можете преузети овде.