Председник општине

Милутин Јеличић

председник Општине Брус

jutka

Биографија

Милутин Јеличић је рођен 22.јуна 1962.године у Кобиљу код Бруса.
Основну школу је завршио у Брусу, средњу економску у Крушевцу а на Пољопривредном факултету у Београду , на одсеку агроекономије, дипломирао је 1987.године.
У периоду од 1989. до 1991.године радио је у Земљорадничкој  задрузи ”Копаоничанка” у Брусу.
Од 2000.године председник ОО НС.
У  два мандата , од  2000. до 2008.године био председник Општине Брус.
Народни  посланик  у периоду од 2003. до 2006.године и од 2008. до 2012. године.
Успешан привредник.
Ожењен, отац двоје деце.