Јавне набавке Општинска управа Брус

Јавна набавка мале вредности радова – за принудно спровођење извршења по решењима Општинске управе Брус

Назив јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
Извештај о поступку
Јавна набавка мале вредности радова – за принудно спровођење извршења по решењима Општинске управе Брус
Конкурсна документација

04.07.2016. године у 15,00 часова.
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору