Јавне набавке Општинска управа Брус

Јавна набавка мале вредности радова – добра – набавка добара – мрког угља за потребе Општинске управе Брус за грејну сезону 2016/2017.

Назив јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
Извештај о поступку
Јавна набавка мале вредности радова – добра – набавка добара-мрког угља за потребе Општинске управе Брус за грејну сезону 2016/2017.
Конкурсна документација

04.08.2016. године у 14,30 часова.
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговор