*

Локална пореска администрација

lokalnaporeskaadministracija77356

Реформа пореза на имовину-АНКЕТА

Одлуке о цени м2 за 2018 овде.   *Напомена: Начињена је техничка грешка у тексту Одлуке, тако да уместо 2017. године треба да стоји 2018. година.

Одлуке о цени м2 за 2017 овде

Одлуке о цени м2 за 2016 овде

Одлука о коефицијентима овде

Одлука о обавези подношења пореских пријава овде

Одлука о стопи амортизације овде

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра овде

Одлука о утврђивању зона овде

Одлука о висини стопе пореза на имовину овде

Решење о примени основице за непокретности у грађевинском подручју код обрачуна пореза на имовину физичких  лица овде

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину  за 2015,годину на територији општине Брус овде