*

Планска документација

planskadokumeTa77356

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊСКОГ ПАРКА У ОПШТИНИ БРУC (Службени лист општине Брус бр. 21/2016)

Текстуални део

Графички део


 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА СЕКУДАРНИ ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР “ГОЧМАНЦИ”
– У ЗАШТИТНОЈ ЗОНИ НП КОПАОНИК –
СА ПОЛАЗИШТЕМ ГОНДОЛСКЕ ЖИЧАРЕ (Службени лист општине Брус бр. 5/2017)

Текстуални део
Графички део

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИХ ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС (Службени лист општине Брус бр.18/2016 )

Текстуални део
Графички део
објављено:четвртак | 29.12.2016.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БРЗЕЋЕ – КОПАОНИК (Службени лист општине Брус бр.4/2015 )
Tекстуални део
Графички део
објављено:уторак | 29.09.2016.

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС (Службени лист општине Брус бр.3/13)
Текст ПП Општине Брус
РЕФ-Мрежа насеља и инфраструктурни системи
РЕФ-Намена простора
РЕФ-Карта спровођење
РЕФ-Туризам и заштита простора

Leave a Comment