/

Планска документација

planskadokumeTa77356

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ

СКИ СТАЗЕ КРЧМАР НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА БРУС

Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се 7 радних дана почев од 12. јула 2017. године, сваког радног дана у времену од 7-15 часова, у згради Општинске управе општине Брус у ул. Краља Петра Првог број 120.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Општинска управа општине Брус, Одсеку за урбанизам и грађевинарство.

Текст ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КРЧМАР НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА БРУС можете преузети овде.

 Комплетну документацију можете преузети овде: текстуални део

графички део

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА “ЈАРАМ” НА КОПАОНИКУ У ОПШТИНИ БРУС

Рани јавни увид поводом израде Измене плана детаљне регулације локалитета “Јарам”, на Копаонику у општини Брус у трајању од 15 дана одржаће се

од 17.маја 2017.године до 01. јуна 2017.године.

Рани јавни увид објављен је у просторијама Скупштине општине Брус, дневном листу “Политика” дана 10.05.2017.године, а текст можете преузети овде.

Комплетну документацију можете преузети овде.

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИХ ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС(сл.оп.18/2016 )

Текстуални део
Графички део
објављено:четвртак | 29.12.2016.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БРЗЕЋЕ – КОПАОНИК (сл.оп.4/2015 )
Tекстуални део
Графички део
објављено:уторак | 29.09.2016.

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС (сл.оп.3/13)
Текст ПП Општине Брус
РЕФ-Мрежа насеља и инфраструктурни системи
РЕФ-Намена простора
РЕФ-Карта спровођење
РЕФ-Туризам и заштита простора

Leave a Comment