/

Планска документација

planskadokumeTa77356
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИХ ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС(сл.оп.18/2016 )
Текстуални део
Графички део
објављено:четвртак | 29.12.2016.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БРЗЕЋЕ – КОПАОНИК (сл.оп.4/2015 )
Tекстуални део
Графички део
објављено:уторак | 29.09.2016.

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС (сл.оп.3/13)
Текст ПП Општине Брус
РЕФ-Инфраструктура и насеља
РЕФ-Намена површина
РЕФ-Спровођење
РЕФ-Туризам и заштита