/

Планска документација

planskadokumeTa77356
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА “ЈАРАМ” НА КОПАОНИКУ У ОПШТИНИ БРУС

Рани јавни увид поводом израде Измене плана детаљне регулације локалитета “Јарам”, на Копаонику у општини Брус у трајању од 15 дана одржаће се

од 17.маја 2017.године до 01. јуна 2017.године.

Рани јавни увид објављен је у просторијама Скупштине општине Брус, дневном листу “Политика” дана 10.05.2017.године, а текст можете преузети овде.

Комплетну документацију можете преузети овде.

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИХ ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС(сл.оп.18/2016 )

Текстуални део
Графички део
објављено:четвртак | 29.12.2016.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БРЗЕЋЕ – КОПАОНИК (сл.оп.4/2015 )
Tекстуални део
Графички део
објављено:уторак | 29.09.2016.

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС (сл.оп.3/13)
Текст ПП Општине Брус
РЕФ-Инфраструктура и насеља
РЕФ-Намена површина
РЕФ-Спровођење
РЕФ-Туризам и заштита