Јавни огласи/позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Брус у 2017. години

Назив јавнoг позива
Документација
Рок за достављање понуда
Извештај о поступку

     ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Брус у 2017. години

Јавни позив-текст

 

Образац 1-Пријава
Образац 1-Буџет
Образац 2 -Наративни и финансијски извештај
Образац 2-Финансијски део озвештаја

 

 

15  дана од објављивања у дневном листу “Политика“

 

Напомена: Јавни оглас објављен у дневном листу “Политика” дана 20.03.2017.године
 Решење о именовоању чланова конкурсне комисије за оцену пројеката од значаја за јавне интересе у области јавног информисања
Решење о расподели средстава из буџета општине Брус за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у облсти јавног информисања за 2017. годину

З А П И С Н И К о раду Комисије за оцену пројеката из области јавног информисања са предлогом за расподелу средстава

 

 

Leave a Comment