Документа Обавештења

Обавештење Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средину, на основу поднетог захтева носиоца пројекта, Миленковић Радосава из села Грашевци

ОБАВЕШТАВА СЕ заинтересована јавност и све надлежне институције да је орган локалне самоуправе надлежне за заштиту животне средине Општинске управе Брус Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средину, на основу поднетог захтева носиоца пројекта, Миленковић Радосава из села Грашевци, општина брус, за објекат ”Занатска Радионица”, на кат. парцелама 676/3 и 674/4 КО Брус разматрајући карактеристике пројекта и дефинисану намену објекта, одлучио да није потребна израда Студије процене утицаја на животну средину.

Увидом у решење бр. 501-9/2017-IV-07 од 04.05.2017. године може се извршити сваког наредног радног дана у року од 15 дана од дана објављивања на РТВ Брус и на сајту општине Брус www.brus.rs.

Обавештење можете преузети овде.

Leave a Comment