Јавне набавке Општинска управа Брус

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БР.1- ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРУС  o б ј а в љ у ј е  П О З И В

за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова број 1/2017.

Предмет набавке су радови: извођење радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Брус за 2017 годину.

Позив можете преузети овде.

Конкурсну документацију за подношење пријава можете преузети овде.

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова бр.1 можете преузети овде.

Лица за контакт:

Саша Стефановић за техничка питања, Стадија Обрадовић за правна питања.

Телефон: 037 826 840.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавkе бр.1 можете преузети овде.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.

Одлуку о обустави јавне набавке радова бр. 1 можете преузети овде.

Leave a Comment