Јавне набавке Општинска управа Брус

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БР.1- ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРУС  o б ј а в љ у ј е  П О З И В

за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова број 1/2017.

Предмет набавке су радови: извођење радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Брус за 2017 годину.

Позив можете преузети овде.

Конкурсну документацију за подношење пријава можете преузети овде.

Лица за контакт:

Саша Стефановић за техничка питања, Стадија Обрадовић за правна питања.

Телефон: 037 826 840.

Leave a Comment