Документа Обавештења

Обавештење Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средину, на основу поднетог захтева носиоца пројекта, АГР “ГОРКОП”

Обавештава се јевност и заинтересовани органи и организације да могу извршити увид у Студију о процени утиваја на животну средину пројекта “Ексопоатације кречњака и кречњачких бреча као ТГК из лежишта “Чука-Радошевица”, на к.п. бр. 4038, КО Дупци, на територији општине Брус.

Обавештење Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту живоотне средине можете преузети овде.

Обавештење Министарства пољопривреде и заштите животне средине можете преузети овде.

Leave a Comment