Јавни огласи/позиви

ОГЛАС о отуђењу непокретности из јавне својинине општине Брус путем јавног надметања-кат.парц.бр.406 КО Батоте

Комисија за отуђење непокретности из јавне својине општине Брус форимирана Одлуком СО-е Брус бр. 463-10/2017-1 од 28.02.2017.године, расписује:

ОГЛАС о отуђењу непокретности из јавне својинине општине Брус путем јавног надметања-кат.парц.бр.406 КО Батоте

Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус, јавним надметањем, и то:

 – кат.парцеле бр. 406 КО Батоте, површине 0.22,18 ха грађевинско земљиште изван грађевинског подручја и објекат на истој парцели-зграда основног образовања, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи површине 0.00,80 ха које непокретности су уписане у лист непокретности бр.1 КО Батоте.

Текст oгласа можете преузети овде.

Leave a Comment