Документа Обавештења

Решење за Радио базну станицу за мобилну телефонију ”Телеком Србија”

Општинска управа општине Брус, Одсек за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине као надлежни орган локалне самоуправе за послове заштите животне средине решавајући по  захтеву  за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Радио базна станица за мобилну телефонију ”Телеком Србија” донела је Решење под бројем 501-15/2017-IV-07 од 11.07.2017.године.

Решење можете прeузeти овде.

Leave a Comment