Обавештења

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА ,,СРЕБРНАЦ,, НА КОПАОНИКУ

Рани јавни увид у трајању од 15 дана одржаће се од 02. августа 2017. године до 17.августа 2017. године, а објавиће се 25. јула 2017. године у просторијама Скупштине општине Брус, односно на интернет страници општине Брус www.brus.rs, дневном и локалном листу и огласној табли доносиоца плана.

Јавна презентација материјала плана одржаће се 10. августа 2017. године у 12 часова у згради Општинске управе општине Брус, малој сали за састанке улица Краља Петра Првог број 120.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Текст обавештења за РАНИ ЈАВНИ  УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА ,,СРЕБРНАЦ,, НА КОПАОНИКУ можете преузети овде.

 Комплетну документацију можете преузети овде.

Leave a Comment