Документа Обавештења

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БРАНСКЕ МИНИ-ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА РЕЦИ РАСИНИ ,ЛОКАЦИЈА РАЗБОЈНА У ОПШТИНИ БРУС

Рани јавни увид у трајању од 15 дана одржаће се од 23 августа 2017.године до 6.септембра 2017.године,а објавиће се15. августа 2017.године, у просторијама Скупштине општине Брус,односно на интернет страници општине Брус www.brus.rs, дневном и локалном листу и огласној табли доносиоца плана.

Јавна презентација материјала плана одржаће се 30. августа 2017.године у 12 часова у згради Општинске управе општине Брус у малој сали за састанке ,улице Краља Петра Првог број 120.

Позивају се органи,организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објекта,да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима.

Текст обавештења за РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БРАНСКЕ МИНИ-ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА РЕЦИ РАСИНИ ,ЛОКАЦИЈА РАЗБОЈНА У ОПШТИНИ БРУС можете преузети овде.

Комплетну документацију можете преузети овде.

Исправку Огласа можете преузети овде.

Leave a Comment