Документа Обавештења

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Обавештавају се све стамбене зграде – стамбене заједнице , да је 31.12.2016.године ступио на снагу нови Закон о становању и одржавању стамбених зграда , са применом од маја 2017. године (Сл. Гласнк РС бр. 104/2016).

Сходно члану 16 поменутог закона, свака стамбена зграда је у обавези да се региструје и добије статус правног лица.

Пословно име стамбене заједнице под којим се она појављује у пословном промету обавезно садржи означење „стамбена заједница“ и адресу зграде за коју је формирана.

Законска је обавеза да грађани формирају Скупштину/Савет зграде и изаберу Управника,  која ће као правно лице решавати текуће проблеме. Њеним оснивањем сви проблеми би били евидентирани на једном месту , уштедело би се време суграђана и била би лакша комуникација са надлежним службама.

У прилогу овог обавештења су обрасци и документација која је  потребна за регистрацију.

Обавештавају се стамбене заједнице , односно подносиоци пријаве да ће стамбена заједница добити Матични број у поступку регистрације стамбене заједнице , а да је по добијању Решења о регистрацији једино потребно у филијали пореске Управе поднети захтев за издавање ПИБ-а, који се после доставља регистратору ради допуне тог податка у Регистру.

Све информације око формирања Скупштине/Савета зграде грађани могу да добију лично у Општинској управи Општине Брус или на телефон број 037/826-840. Контакт особа : Биљана Ристић.

Обавештење се објављује на огласној табли и званичном сајту општине Брус.

ПОТРЕБНА ДОКУМНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:

Образац пријаве за регистрацију стамбене зграде

Додатак пријави

Записник

Образац пријаве за ажурирање података који се евидентирају у регистру стамбених заједница

Доказ о уплаћеним административним таксама

Leave a Comment