Документа Обавештења

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕКУНДАРНИ ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГОЧМАНЦИ – У ЗАШТИТНОЈ ЗОНИ НП КОПАОНИК- САПОЛАЗИШТЕМ ГОНДОЛСКЕ ЖИЧАРЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА СЕКУНДАРНИ ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГОЧМАНЦИ – У ЗАШТИТНОЈ ЗОНИ НП КОПАОНИК- СА ПОЛАЗИШТЕМ ГОНДОЛСКЕ ЖИЧАРЕ

“Службени лист општине Брус” бр. 5/2017

 

Текстуални део.

Графички део.

Leave a Comment