Документа Обавештења

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЗА 2018.ГОДИНУ

На основу члана 38.став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр.51/09 и 99/2011) и члана 12. Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења ( „Службени лист општине Брус“ бр.11/2015),

            Комисија за расподелу средстава удружењима за 2018. годину објављује следећу;

                   ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

                                                                        ЧЛАН 1.

            I ЗА ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ СОЦИЈАЛНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВИНИШТВА:

 1. Друштво за помоћ „МНРЛ“ Брус-400.000,00 динара
 2. Центар за развој образовања и културе-35.000,00 динара
 3. Удружење рома Брус-15.000,00 динара
 4. Удружење жена „Калиопа“ Брус-50.000,00 динара

            ЗА ОБЛАСТ ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

 1. ООСР „Пастрмка“-20.000,00 динара
 2. Златне руке Бруса-100.000,00 динара
 3. Удружење пчелара општине Брус-60.000,00 динара
 4. Омладински центар Брус-50.000,00 динара
 5. ПСД“ Сребрнац“ Брус-50.000,00 динара
 6. Удружење грађана за заштиту природе и неговање српског наслеђа „Рајко од Расине“ др. Александар Милутиновић за пројекат „Чисте реке Србије“-за Расину и њене притоке-80.000,00 динара

ЗА ОБЛАСТ КУЛТУРА:

 1. Етно група Брус-80.000,00 динара
 2. Градско културно уметничко друштво „Копаоник“-50.000,00 динара

                                                                     ЧЛАН 2.

              УДРУЖЕЊА КОЈА НИСУ ВРЕДНОВАНА ЈЕР НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА И УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ О УДРУЖЕЊИМА И ОДЛУКОМ о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења СО-е БРУС,

 1. Удружење пензионера општине Брус није добило средства јер пројекат не оправдава циљеве који су наведени у самој пријави, дакле не односи се на заштиту социјално осетљиве групе становништва.
 2. НВО „Локална кућа развоја Брус“ није добило средства јер пројекат не оправдава циљеве који су наведени у самој пријави, дакле не односи се на туризам и заштиту животне средине.
 3. Удружење мултипл склерозе Расинског округа-седиште удружења је у Крушевцу па исто не испуњава услове конкурса.

            4.Покрет горана општине Брус није добило средства јер пројекат не оправдава циљеве који су наведени у самој пријави, дакле не односи се на туризам и заштиту животне средине.

            5.Општинска организација резервних војних старешина није добило средства јер пројекат не оправдава циљеве који су наведени у самој пријави, дакле не односи се на заштиту социјално осетљиве групе становништва.

             6.Друштво за неговање слободарских традиција Златари није добило средства јер пројекат не оправдава циљеве који су наведени у самој пријави, дакле не односи се на област културе.

 1. КУД „Јаворац“ Разбојна није добило средства јер пројекат не оправдава циљеве који су наведени у самој пријави.

      Комисија за расподелу средстава удружењима за 2018. годину

У Брусу,

Дана 20.02.2018. године

 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                               Андрија Несторовић, дипл.правник

Документ можете преузети овде.

Leave a Comment