Разно

Контролне листе-Грађевинска инспекција

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1- Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.2- За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.3- За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.4- За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.5- За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта

 

Leave a Comment