Разно

Контролне листе- Комунална инспекција

-КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1-Радно време угоститељских објеката

-КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.2-Радно време занатских објеката

-КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.3-Држање домаћих животиња

-КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.4-Уређење и одржавање паркова,зелених и јавних површина

-КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.5-Обавезе вршиоца комуналне делатности

-КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.6-Септичке јаме-обавезе корисника

-КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.7-Изручивање фекалија

-КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.8-Обезбеђење јавног осветљења

-КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.9-Обавезе комуналног предузећа

-КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.10-Испорука воде

-КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.11-Прикључење мреже и кућних канализација

Leave a Comment