Разно

Контролне листе-Саобраћајна инспекција и инспекција за општинске и некатегорисане путеве

-КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1-  АУТО – ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

-КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.2 – ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

-КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.3 ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

-КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.4 ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

Leave a Comment