Документа Обавештења Разно

Обавештење Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средину, на основу поднетог захтева носиоца пројекта “Vip mobile” број: 501-9/2018-IV-07

Обавештава се заинтересована јавност и сви надлежни органи и организације да је орган локалне самоуправе надлежан за послове заштите животне средине Општинска управа Брус-Одсек за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине, на основу поднетог захтева носиоца пројекта Vip mobile d.o.o.,Beograd, а по спроведеном поступку одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја пројекта, Радио Базна Станица <<KG3431_02 KS_Brus_brdo>>, на КП 2340 и КП2341,КО Брус, локација Жиљци бб ,општина Брус, на животну средину, разматрајући техничке карактеристике пројекта као и стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније, одлучио да није потрбна израда Студије процене утицаја на животну средину.

Увид у решење бр.501-9/2018-IV-07 od 03.05.2018.године може се извршити сваког радног дана од 11 до 14 часова у року од 10 дана од  дана објављивања  овог обавештења, у канцеларији бр.3. други спрат (поткровље) општинске управе  Брус ,Краља Петра I 120,као и на службеном сајту oпштине Брус  www.brus.rs.

Обавештење можете преузети овде.

Решење можете преузети овде.

Leave a Comment