Документа Обавештења

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног план подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац-Копаоник-Нови Пазар-Тутин са елементима детаљне регулације

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац-Копаоник-Нови Пазар-Тутин са елементима детаљне регулације можете преузети овде.

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац-Копаоник-Нови Пазар-Тутин са елементима детаљне регулације на животну средину можете преузети овде.

Рефералне карте можете преузети овде.

Карте регулације 500 можете преузети овде.

Карте регулације 2500 можете преузети овде.

Leave a Comment