Новости

Јавне набавке Новости Општинска управа Брус

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА – РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ-ИЗВОЂЕЊУ САОБРАЋАЈНИЦА, ПАРКИНГА И ТРОТОАРА А СВЕ У ФУНКЦИЈИ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БР. 696/11 КО БРУС, ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА БР.2

Документа Новости Обавештења Разно

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ ДЕЛА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИМ ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС-дела зоне 2.0(зона ширег градског центра),дела зоне 3.1(општа стамбена зона),дела зоне 8.0(комунална зона) и део зоне 9.1(пословна зона)