Општинска управа Брус

Јавне набавке Новости Општинска управа Брус

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА – РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ-ИЗВОЂЕЊУ САОБРАЋАЈНИЦА, ПАРКИНГА И ТРОТОАРА А СВЕ У ФУНКЦИЈИ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БР. 696/11 КО БРУС, ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА БР.2