Општинска управа Брус

Јавне набавке Документа Обавештења Општинска управа Брус

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГА КОРЕКЦИЈЕ И ПОНОВНОГ ПАКОВАЊА АНАЛОГНИХ И ДИГИТАЛНИХ ПРИМЕРАКА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА