Јавне набавке Општинско веће и Председник

Јавна набавка радова број 1/2017-извођење радова на енергетској санацији објекта Дом здравља Брус, ламела Б и Ц

ОПШТИНА БРУС

Краља Петра Првог 120, 37220 Брус

О б ј а в љ у ј е

П О З И В

За подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова број 1/2017

Предмет набавке су радови: извођење радова на енергетској санацији објекта Дом здравља Брус, ламела Б и Ц

Позив можете преузети овде.

Конкурсну документацију за подношење пријава можете преузети овде.

Појашњење конкурсне документације можете преузети овде.

Одлука о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Leave a Comment