Јавне набавке Општинско веће и Председник

Јабна набавка радова број 2/2017-извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Средње школе и Хале спортова у Брус

ОПШТИНА БРУС

Краља Петра Првог 120, 37220 Брус

О б ј а в љ у ј е

П О З И В

За подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова број 2/2017

Предмет набавке су радови: извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Средње школе и Хале спортова у Брус

Позив можете преузети овде.

Конкурсну документацију за подношење пријава можете преузети овде.

Појашњење конкурсне документације можете преузети овде.

Измене конкурсне документације за јавну набавку радова бр.2. можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора межете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

 

 

 

Leave a Comment