Јавни огласи/позиви Документа Обавештења

Позив за све фактичке држаоце који користе канцеларије у згради “КОМИТЕТА”

У складу са Закључком Општинског већа Општине Брус бр.361-17/2017-III од 22.09.2017.године Општинско правобранилаштво Општине Брус,

позива све фактичке држаоце (кориснике, закупце, итд.) који користе канцеларије у згради “КОМИТЕТА” (тзв. зграда политичких организација која се налази поред зграде Општинске управе Општине Брус) у улици Краља Петра Првог у Брусу, да се у року од 7 дана од дана објавњивања овог позива на сајту и огласној табли Општине Брус јаве у просторије Општинског правобранилаштва Општине Брус и доставе документацију у вези правног основа коришћења непокретности (канцеларија) које тренутно користе у поменутој згради.

У случају неодазивања корисника у остављеном року и недостављања потребне документације, Општинско правобранилаштво Општине Брус ће покренути одговарајуће поступке пред надлежним судом у циљу исељења корисника који без правног основа користе просторије које су у јавној својини Општине Брус.

У Брусу,

Дана, 07.12.2017.године.

Документ можете преузети овде.

Leave a Comment