Документа Обавештења

Обавештење Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средину, на основу поднетог захтева носиоца пројекта “Vip mobile”

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта “Vip mobile” d.о.о., Београд, ПИБ:104704549, матични број 20220023, Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, поднео Општинској управи општине Брус дана 28.03.2018.године захтев бр.501-9/2018-IV-07 за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта, Радио Базна Станица на локацији <<KG3431_02 KS_Brus_brdo>>, на КП 2340 и КП 2341 КО Брус, Жиљци бб, општина Брус, GSM900/UMTS2100/LTE800 мреже јавних мобилних телекомуникација “Vip mobile” d.о.о.

Обавештење Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту живоотне средине можете преузети овде.

Leave a Comment