Документа Обавештења

Обавештење-Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац-Копаоник-Нови Пазар-Тутин

Влада Републике Србије донела је Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац-Копаоник-Нови Пазар-Тутин са елементима детаљне регулације (“Службени гласник РС”, број 84 од 20.септембра 2017.године).

Једна од предрадњи која се изводи ради безбедне изградње горе поменутог гасовода је смањење ризика од присуства неексплодираних убојних средстава- НУС на траси гасовода.

Центар за разминирање Републике Србије израдио је “Пројекат смањења ризика (извиђања-чишћења) од неексплодираних убојних средстава у рејонима изградње трасе разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац-Копаоник-Нови Пазар-Тутин, број 0195/17” који је почео са реализацијом од 30.05.2018.године.  Радови по пројекту ће се обављати на територији општине Брус од јула 2018.године.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Брус, насељених места: Крива Река, Кобиље, Гочманци, Паљевштица, Брзеће, Ботуња, Велика Грабовница, Рибари, Мала Врбница и Ливађе, да ће у циљу несметаног обављања радова у наредном периоду одвијати следеће активности на поменутим локацијама на територији општине Брус, и то:

-Геометарско обележавање трасе кочићима висине 1м на сваких 25 до 50м дужином гасовода;

-Испитивање трасе у ширини од 14м дуж осе гасовода 7м са леве и 7м са десне стране о могућностима постојања касетне муниције и друге НУС;

-Снимање трасе у ширини од 14м дуж осе гасовода 7м са леве и 7м са десне стране до дубине од 6м на постојање НУС.

Напред горе наведени радови обављају се без узнемиравања земљишта, односно неће бити извођени грађевински и земљани радови.

Обавештење можете преузети овде.

Списак парцела на територији општине Брус, који се налазе на траси гасовода можете преузети овде.

 

 

 

Leave a Comment