Документа Обавештења

Обвештење у вези објављеног огласа за Рани јавни увид поводом израде Измене дела Измена и допуна ПГР-е Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима и зеленилу у општини Брус

У вези објављеног огласа за Рани јавни увид поводом израде Измене дела Измена и допуна ПГР-е Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима и зеленилу у општини Брус-дела зоне 2.0 (зона ширег градског центра), дела зоне 3.1 (општа стамбена зона) дела зоне 8.0(комунална зона) и део зоне 9.1(пословна зона)., приликом објављивања текста огласа дошло је до техничке грешке така да уместо:

“Јавна презентација материјала плана одржаће се 16.10.2018.године у 12 часова у згради Општинске управе општине Брус у малој сали за састанке,ул.Краља Петра Првог бр.120.”

треба да стоји:

“Јавна презентација материјала плана одржаће се 19.10.2018.године у 12 часова у згради Општинске управе општине Брус у малој сали за састанке,ул.Краља Петра Првог бр.120.”

Leave a Comment