Јавни огласи/позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ БРУС

На основу члана 87. Статута општине Брус (“Службени лист општине”, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14 – пречишћени текст и 15/16) и члана 3. Одлуке о приступању доношењу Статута општине Брус ради усаглашавања са Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи (“Службени лист општине Брус”, број 5/18 ),

Комисија за израду нацрта Статута општине Брус објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ БРУС

Скупштина општинеБрус је на седници одржаној 9. новембра 2018.године донела Одлуку о приступању доношења Статута општине Брус ради усаглашавања са Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи.

Чланом 2. ове Одлуке образована је Комисија за израду нацрта Статута општине Брус ( у даљем тексту: Комисија).

На основу овлашћења из члана 3. напред наведене Одлуке, Комисија има задатак да изради Нацрт Статута општине Брус у складу са чланом 1. ове Одлуке, да спроведе јавну расправу која не може бити краћа од 10 дана и да након тога Предлог Статута општине Брус достави Општинском Већу општине Брус и Скупштини општине Брус на даљу надлежност.

Комисија је у припреми за израду Нацрта Статута општине Брус одржала састанке са представницима органа Општине и извршила увид у предложени модел Статута општине који је израдила Стална конференција градова и општина у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну саомоуправу. Комисија је на састанцима у периоду од 19. до 30. новембра 2018. године израдила нацрт Статута општине Брус ради усклађивања Статута општине Брус са Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 47/18).

Комисија је на седници 30. новембра 2018. године одлучила да се јавна расправа поводом Нацрта Статута општине Брус спроведе у трајању од 20 календарских дана и то у периоду од 3. децембра до 24. децембра 2018. године.

Отворени састанак представника надлежних органа са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средствима јавног информисања одржаће се у петак, 21. децембра 2018. године.

Молимо вас да узмете учешће у јавној расправи.

Предлоге, сугестије и мишљења можете доставити у писаној форми до закључења јавне расправе, на адресу Скупштине општине Брус, Комисији за израду нацрта Статута општине Брус, ул. Краља Петра I 120, 37220 Брус или на мејл адресу prav.brus@mts.rs.

Нацрт Статута општине Брус можете погледати овде.

Leave a Comment