Разно Решења/Правилници

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ РЕВИДИРАНОГ ПРЕЛИМИНАРНОГ ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗАДОВОЉАВАЊА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ

Решење о утврђивању ревидираног прелиминарног обједињеног предлога годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта у општни Брус за 2019. годину можете преузети овде.

Leave a Comment