Документа Обавештења

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЗА 2019. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Брус
Комисија за расподелу средстава удружењима за 2019. годину
Бр.400-30/2019-II/4
Дана 27.02.2019. године
Б р у с

На основу члана 38.став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр.51/09 и 99/2011) и члана 12. Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења ( „Службени лист општине Брус“ бр.11/2015 и 3/18),

            Комисија за расподелу средстава удружењима за 2019. годину објављује;

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  ЗА 2019. ГОДИНУ

   ЧЛАН 1.

 1. ЗА ОБЛАСТ ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

-ООСР „Пастрмка“-30.000,00 динара

-„Златне руке Бруса“-120.000,00 динара

– ПСД“ Сребрнац“ Брус-80.000,00 динара

-Удружење грађана за заштиту природе и неговање српског наслеђа „Рајко од Расине“ др. Александар Милутиновић за пројекат „Чисте реке Србије“-за Расину и њене притоке-150.000,00 динара

– ЛУ „Копаоник“-50.000,00 динара

-„Романи лаута“-20.000,00 динара

 1. ЗА ОБЛАСТ КУЛТУРА:
 • Етно група Брус-99.800,00 динара
 1. ЗА ОБЛАСТ ЗАШТИТА СОЦИЈАЛНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА:
 • Друштво за помоћ „МНРЛ“ Брус-400.000,00
 • Центар за развој образовања и културе Брус-45.000,00
 • Удружење жена „Калиопа“ Брус-55.000,00
 1. ЗА ОБЛАСТ ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТ:
 • Општинска организација резервних војних старешина Брус-30.000,00 динара

 

ЧЛАН 2.

              УДРУЖЕЊА КОЈА НИСУ ВРЕДНОВАНА ЈЕР НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА И УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ О УДРУЖЕЊИМА И ОДЛУКОМ о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења СО-е БРУС,

 1. „Друштво за неговање слободарских традиција Златари“- у складу са чланом 10. и 11. Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења ( „Службени лист општине Брус“ бр.11/2015 и 3/18), удружење није у финансијском плану пројекта утврдило преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом са износом средствава неопходних за реализацију тих активности, а такође и квалитет понуђеног пројекта није одговарајући.
 1. КУД „Јаворац“ Разбојна- у складу са чланом 10. и 11. Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења ( „Службени лист општине Брус“ бр.11/2015 и 3/18), удружење није у финансијском плану пројекта утврдило преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом са износом средствава неопходних за реализацију тих активности, а такође и квалитет понуђеног пројекта није одговарајући.
 1. ГКУД „Копаоник“ Брус- у складу са чланом 11. Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења ( „Службени лист општине Брус“ бр.11/2015 и 3/18), Комисија сматра да нема могућности за посебно финансирање пројекта за време одржавање манифестације „Дани преображења“ 2019. године, јер то спада у надлежност организационог одбора на челу са председником општине Брус, тако да ће поменуто удружење имати могућност да учествује на овој манифестацији, а осим тога Центар за културу Брус сваке године организује фестивал дечјег стваралаштва окружног ранга.
 1. „Рурални иновациони центар“- у складу са чланом 11. Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења ( „Службени лист општине Брус“ бр.11/2015 и 3/18), Комисија сматра да квалитет понуђеног пројекта није одговарајући, имајући у виду да је мапирање туристичких места и потенцијала општине Брус већ урађено од стране Туристичке организације општине Брус.
 1. Удружење „Бруски витезови“- у складу са чланом 11. Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења ( „Службени лист општине Брус“ бр.11/2015 и 3/18), Комисија сматра да квалитет понуђеног пројекта није одговарајући, имајући у виду да се делатностима из понуђеног пројекта баве Црвени крст Брус, Центар за социјални рад а у случају ванредних ситуација предвиђена је надлежност Штаба за ванредне ситуације општине Брус.

    Комисија за расподелу средстава удружењима за 2019. годину

          НАПОМЕНА: у складу са чланом 12. став 3. Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења ( „Службени лист општине Брус“ бр.11/2015 и 3/18)  против ове одлуке може се уложити приговор у року од 3 дана од дан објављивања листе на огласној табли општине Брус. Приговор се предаје конкурсној комисији која о њему одлучује у року од 8 дана.

 

У Брусу,

Дана 27.02.2019. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Андрија Несторовић, дипл.правник

Leave a Comment