Документа Обавештења

Обавештење за одлучивање о потреби изрaде Студије о процени утицаја на животну средину – носилац пројекта “СОКО ШТАРК”

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и оргнизације да је носилац пројекта “Соко Штарк” д.o.o.Београд,( ПИБ;100002799,матични број 07026447),Булевар Пека Дапчевића 29, Београд-Вождовац, поднео је општинској управи Општине Брус дана 07.10.2019.године допуњен захтев број 501-12/2019-IV-07 за одлучиваље о потреби изрaде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта, Постројење за пречишћавање отпадних вода у производном погону предузећа Соко Штарк у Игрошу, на К.П. бр.469 К.О. Игрош, општина Брус.

Обавештење можете преузети овде.

Leave a Comment