Документа Обавештења

Обавештење поводом објављеног Огласа за јавни увид поводом израде Измена и допуна плана генералне регулације Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима и зеленилу у општини Брус

У тексту Огласа за јавни увид поводом израде Измена и допуна плана генералне регулације Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима и зеленилу у општини Брус дела зоне 2.0. ( зона ширег градског центра ), дела зоне 3.1.  (општа стамбена зона 9, дела зоне 8.0. ( комунална зона) и део зоне 9.1. (пословна зона ),  који је објављен дана 10.10.2019. године дефинисан је рок за  одржавање јавне седнице Комисије за планове за 22. новембар 2019. године, са почетком у 12.00 часова.

            Због спречености обрађивача да присуствује седници обавештавају се сва заинтересована лица да ће иста бити одржана дана 28. новембра 2019. године са почетком у 12.00 часова.

Leave a Comment