Документа Обавештења

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу члана 38.став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр.51/09 и 99/2011) и члана 12. Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења ( „Службени лист општине Брус“ бр.11/2015 и 3/18),

            Комисија за расподелу средстава удружењима за 2020. годину објављује;

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  ЗА 2020. ГОДИНУ

                                                 ЧЛАН 1.

ЗА ОБЛАСТ ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 1. ООСР „Пастрмка“-30.000,00 динара
 2. Ловачко удружење „Копаоник“-8000,00 динара за пројекат унапређења и заштите животне средине у ловишту „Копаоник-пожар“-општина Брус кроз уклањање дивљих депонија
 3. Удружење „Романи лаута“-20.000,00 динара
 4. Удружење „Рома Брус“-20.000,00 динара
 5. ПСД „Сребрнац“-80.000,00 динара
 6. Удружење пчелара општине Брус-40.000,00 динара

ЗА ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ СОЦИЈАЛНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА

 1. Друштво за помоћ „МНРЛ“ Брус-450.000,00 динара
 2. Удружење жена „Калиопа“ Брус-50.000,00 динара

ОБЛАСТ КУЛТУРА:

 1. Етно група „Брус“-50.000,00 динара
 2. КУД „Јаворац“ Разбојна-30.000,00 динара
 3. КУУ „Копаоничка фрула“-120.000,00 динара

            ОБЛАСТ ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТ:

 1. Општинска организација резервних војних старешина ООРВС Брус-50.000,00 динара
 2. „Друштво за неговање слобораских традиција“ Златари-50.000,00 динара

                                                              ЧЛАН 2.

              УДРУЖЕЊА КОЈА НИСУ ВРЕДНОВАНА ЈЕР НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА И УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ О УДРУЖЕЊИМА И ОДЛУКОМ о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења СО-е БРУС,

 1. ГКУД „Копаоник“ Брус- у складу са чланом 11. Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења ( „Службени лист општине Брус“ бр.11/2015 и 3/18), Комисија сматра да пројекат овог удружења „Фестивал изворног народног стваралаштва Михољско лето 2020. године“ не треба посебно финансирати имајући у виду да Центар за културу Брус сваке године организује фестивал дечјег стваралаштва окружног ранга, а такође поменуто удружење има могућности да узме учешће у манифестацији „Дани преображења“ 2020. године чија је организација у   надлежности организационог одбора на челу са председником општине Брус.
 1. Удружење грађана УО „Осмех срца“, Жиљци бб- пројекат овог удружења „Идеја за боље сутра“ није рангиран имајући у виду да је тежишни носилац пројекта преко кога би се исти реализовао организација Caritas Srbije чије је седиште у Београду, улица Војводе Степе 78. Осим тога општина Брус ће преко Центра за социјални рад расписати јавну набавку за пружање услуга геронтодомаћица, тако да ће свако лиценцирано удружење или организација за обављање ових послова моћи да конкурише на предметној јавној набавци.
 1. Пријаве удружења Етно уметнички клуб „Черењски“-Баљевац на Ибру, Међуопштинска организација слепих Крушевац, Удружење мултиплсклерозе-Крушевац нису разматране с обзиром да у складу са чланом 2. Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења ( „Службени лист општине Брус“ бр.11/2015 и 3/18), иста удружења немају седиште на територији општине Брус.

    Комисија за расподелу средстава удружењима за 2020. годину

          НАПОМЕНА: На објављену Листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од 3 (три) дана од дана њеног објављивања. Одлуку по поднетом приговору конкурсна комисија доноси у року од 8 (осам) дана од дана његовог пријема.

У Брусу,

Дана 26.02.2020. године

                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                               Андрија Несторовић, дипл.правник

Листу можете преузети овде.

Leave a Comment