Документа Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

У тексту Огласа за јавни увид поводом израде Измена дела плана генералне регулације за насеље Брзеће – Копаоник целина 6 ( зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона Бела Река) и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена дела плана генералне регулације за насеље Брзеће – Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона Бела Река)  дефинисан је рок за  одржавање јавне седнице Комисије за планове за 6. март 2020. године, са почетком у 12,00 часова.

            Због спречености обрађивача Плана да присуствује седници обавештавају се сва заинтересована лица да ће иста бити одржана дана 20. марта 2020. године са почетком у 12,00 часова.

Leave a Comment