Документа Обавештења

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ОД 16.03.2020.ГОДИНЕ

На седници општинског Штаба за ванредне ситуације одржане дана 16.03.2020.године, а у вези са проглашењем ванредног стања на територији целе Републике Србије сходно насталој ситуацији, донети су следећи закључци и препоруке:

 1. Формирани су: Стручно оперативни тим за хитно и организовано реаговање у случају пандемије-епидемије заразних болести, Стручно оперативни тим за праћење рада јавних и других објеката и Стручно оперативни тим за праћење стања у економији на територији општине Брус.
 2. Обавезују се директори и руководиоци свих јавних установа, предузећа и служби да приступе едукацији својих радника како би се ширење вируса свело на најмању могућу меру и одреде координаторе за пуну примену спровођења  мера у својим објектима, односно организацијама.
 3. Обавезују се директори установа, предузећа и служби да појачају санитарне мере заштите, дезинфикују свој радни простор, набаве и употребљавају заштитна средства.
 4. Евидентирати сва лица која су дошла са угрожених подручја захваћена вирусом и о томе обавесте стручно оперативни тим за епидемије-пандемије који ће предузети даље неопходне мере.
 5. Све јавне службе, установе, предузећа, апотеке, банке и други који обављају своје активности преко шалтера у раду са странкама ускладити свој рад тако да у датом тренутку за сваким шалтером може се наћи само по једно лице на прописаној удаљености уз прописане мере заштите.
 6. Рад угоститељских објеката, кладионица и других јавних објеката биће ограничен у времену од 8,00 до 20,00 сати, а Стручно оперативни тим за праћење рада објеката који је састављен од радника инспекцијске службе Општинске управе општине Брус, контролисаће примену ове наредбе.
 7. Угоститељски објекти (кладионице и други јавни објекти) не могу имати у истом тренутку преко 50 људи у објекту. Власници објекта су у обавези да употребу столова смање за 50% уз прописано растојање гостију у објекту.
 8. У веће трговинске објекте, продавнице и пекаре дозволити улазак од 5 до  10 лица истовремено у зависности од величине објеката придржавајући се прописаног растојања купаца. Ангажовати све расположиве касе за наплату како би се избегло стварање редова уз што чешћу дезинфекцију свих радних површина.
 9. Обавезује се Центар за социјални рад, да у сарадњи са Цревним крстом евидентирају изврше обилазак старих и болесних особа којима је у наредном периоду неопходна помоћ у набавци лекова и других намирница.
 10. Ангажовати волонтере Црвеног крста да апелују на старије грађанство о придржавању и спровођењу мера заштите, посебно у градском језгру, као и што краћем задржавању у групама на јавним површинама.
 11. Набавити одговарајућа заштитна средства за раднике јавних установа и служби.
 12. Обавезују се Управници стамбених зграда и повереници Цивилне заштите у месним заједницама и насељима да пруже помоћ старијим и спроводе мере дезинфекције свих колективних и радних просторија(степеништа, гелендера, хаустора и др.).
 13. Апелује се на грађанство да не стварају кућне залихе.
 14. Превозници и други учесници у саобраћају који нису са територије општине Брус, да се не задржавају приликом проласка кроз насељено место Брус уз обавезно затварање стакала на својим возилима.

Документ можете преузети овде.

Leave a Comment