Документа Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

Због проглашења ванредног стања на целој територији Републике Србије, а у циљу спечавања ширења вируса отказује се јавна седница Комисије за планове заказана за 20.03.2020. године са почетком у 12,00 часова а поводом израде Измена дела плана генералне регулације за насеље Брзеће – Копаоник целина 6 ( зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона Бела Река) и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена дела плана генералне регулације за насеље Брзеће – Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона Бела Река).

О новом датуму одржавања јавне седнице Комисије за планове заинтересована лица биће благовремено обавештена путем личне доставе и објавом на интрернет страници општине Брус www.brus.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС

ПРЕДСЕДНИК
Саша Милошевић

Leave a Comment