Документа Обавештења

ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ОД 18.03.2020.ГОДИНЕ

На другој ванредној седници Општинског штаба за ванредне ситуације Брус одржаној 18.03.2020. године, а у вези настале ситуације донети су следећи закључци:

  1. Формира се Центар за информисање (КОЛ) субјеката о начину и пружању помоћи за време ванредног стања на телефон 037 315 01 74 у времену од 07-19 часова а телефон 064 86 166 37 доступан је 24 часа.
  2. Рад свих објеката и локала ограничава се до 19 часова а у складу са другим закључцима Владе РС.
  3. Наређује се субјектима за заштиту и спасавање да у оквиру својих делатности се ангажују и спроводе наредбе и закључке ОпШВС.
  4. Обавезује се Црвени крст Брус да ангажује потребан број волонтера ради дистрибуције хране и лекова старим и болесним у градској средини.
  5. Обавезују се повереници ЦЗ (председници МЗ и чланови савета МЗ) да пруже помоћ старим и оболелим у достави потребне количине лекова и хране.
  6. Забрњује се рад свих пијаца (сточне, млечне, зелене и др) на територији општине Брус до даљњег.
  7. Наређује се начелнику Општинске управе Брус да организује рад Општинске управе уз поштовање минимума процеса рада у складу са важећим законским прописима за време трајања ванредног стања.
  8. Организовати рад установа и организација чији је оснивач општина Брус у складу са насталом ситуацијом тако што ће омогућити рад запосленима и ван просторија рада-односно од куће.
  9. За потребе Дома здравља Брус донет је закључак штаба о ангажовању једног теренског возила са возачем из Општинске управе Брус.
  10. Остварити контакт са управницима стамбених зграда ради предлагања добровољаца-волонтера из својих стамбених јединица на пружању помоћи старим и болесним лицима.

Документ можете преузети овде.

 

                                                        

Leave a Comment