Документа Обавештења

ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ОД 23.03.2020.ГОДИНЕ

На четвртој ванредној седници Општинског штаба за ванредне ситуације Брус, одржаној 23.03.2020.године, а у вези настале ситуације донети су следећи закључци:

  1. Усваја се записник са треће ванредне седнице Општинског штаба за ванредне ситуације одржаног 20.03.2020.године,
  2. У складу са одлуком Владе РС, о забрани кретања, мења се рад Call Centra у Општинској управи Брус у времеу од 07-16 часова,
  3. Стриктно поштовати одлуке државних органа, као и закључке, препоруке и наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације општине Брус,
  4. ЈКП ”Расина” Брус, је у обавези да два пута дневно врши дезинфекцију дворишта и простора око Дома здравља Брус.
  5. Обавезује се председник савета месних заједница Брус, да координира рад са повереницима-председницима месних заједница за насељена места у циљу пружања помоћи старим и другим лицима у својим насељеним местима.
  6. Обавезује се директор ЈКП ”Расина” Брус, да једно возило са возачем стави на располагање Дому здравља Брус.
  7. Задужено лице из Општинске управе Брус, које одреди Начелник Општинске управе, обавестиће управнике зграда о обавези дезинфекције колективног простора у својим стамбеним јединицама. О начину дезинфекције управници зграда консултоваће стручно оперативни тим за епидемије-пандемије при Општинском штабу за ванредне ситуације Брус, чији је руководилац тима др Зоран Грујић.
  8. Обавезује се Начелних Општинске управе Брус да за обављање стручних, административних и техничких послова у раду Општинског штаба, одреди два радника Општинске управе Брус.

Документ можете преузети овде.

Leave a Comment