Документа Обавештења

ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ОД 25.03.2020.ГОДИНЕ

На петој ванредној седници Општинског штаба за ванредне ситуације Брус, одржаној дана 25.03.2020 године, а у вези настале ситуације донети су следећи закључци:

  1. Усваја се записник са четврте ванредне седнице ОпШВС одржане дана 23.03.2020 године.
  2. Извршити требовање потребне количине Натријум-хипохлорида преко Окружног штаба за ванредне ситуације Расинског управног округа. Обавезује се директор ЈКП Расина Брус да донесе Одлуку о ангажовању возила за превоз са цистерном за прихват натријум-хипохлорида, возача, као и потребну мању амбалажу која ће бити распоређена по насељеним местима на територији општине Брус.
  3. У складу са донетом мером Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр.610-00-00286/2020-07 од 18.03.2020, обавезује се ПУ ,, Пахуљице” Брус да обустави наплату услуга вртића за време трајања ванредног стања.
  4. СОТ за епидемију и пандемију у обавези је да хитно достави ОпШВС предлог објекта за карантин ( смештај лица са симптомима КОРОНА ВИРУСА- COVID 19.)
  5. Обавезује се ЈКП Расина Брус да изврши прочишћавање градских улица и тротоаа од снежних падавина. Интервенише са својом механизацијом на свим критичним деоницама ( одлазак и долазак радника на посао, смртни случајеви и др.)
  6. Обавезују се повереници цивилне заштите – председници и чланови савета МЗ, да под хитно изврше ангажовање механизације са бранама ( чистачима) које ће чистити све локалне главне и споредне путне правце.

Документ можете преузети овде.

Leave a Comment