Разно

ПРЕПОРУКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА ПРОГЛАШЕНОГ УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19

ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ странкама да своје захтеве подносе преко е-управе, поштом препоручено или путем мејла и контакт телефона, сходно својим потребама на следеће адресе :

Кабинет председника општине (захтеви председнику општине, Општинском већу)

e-mail: brusopstina@gmail.com

тел.037/3150101

 

Начелник Општинске управе

e-mail: nacelnkopstinebrus@gmail.com

тел.037/3150176

037/3150182

 

Одсек за општу управу

e-mail: maticaribrus@gmail.com

тел.037/3150184

 

Одсек за друштвене делатности

Зоран Живадиновић – e-mail: dcdopstinebrus@mts.rs

Весна Ћетковић – e-mail:vesnacetkovic123@gmail.com

тел.037/3150183

037/3150188

 

Одсек за финансије и планирање

e-mail: opstinabrus@gmail.com

тел.037/3150179

 

Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода 

e-mail: lpabrus@gmail.com

тел.037/3150192

 

Одсек за урбанизам и грађевинарство    

e-mail: pravnoimovinskasluzbabrus@gmail.com

тел.037/3150213

037/3150194

Одсек за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине

e-mail: gpvrilak@gmail.com

тел.037/3150198

тел.037/3150196

 

Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове   

e-mail: bobansimic.1989@gmail.com

тел.037/3150209

 

Одсек за локални економски развој и инвестиције 

e-mail: ekobrus@yahoo.com

тел.037/3150171

Leave a Comment