Mинистарство финансија Владе Републике Србије саопштило је да је на данашњој седници Владе усвојена Уредба о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања.