Документа Обавештења

ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ОД 30.03.2020.ГОДИНЕ

На шестој ванредној седници Општинског штаба за ванредне ситуације Брус, одржаној дана 30.03.2020 године, а у вези настале ситуације донети су следећи закључци:

Усваја се записник са пете ванредне седнице ОпШВС одржане дана 25.03.2020 године.
У складу са Одлуком Владе Републике Србије смањује се радно време малопродајних објеката током викенда, са радом до 14:00 часова. Радници у објектима се обавезују на придржавање мера и обавезну употребу заштитних маски и рукавица.
Обавезује се начелник Општинске управе Брус да задужи лице које ће по усвојеном предлогу са седнице ОпШВС да изврши поделу добијених заштитних маски од Града Крушевца.
Обавезује се ЈКП Расина Брус да преузме купљене одређене количине натријум-хипохлорида. Подела да се изврши тако да половина буде распоређена на територији града, а друга половина за сеоске средине. Обавезују се председници Месних заједница– повереници ЦЗ, на територији општине Брус да при преузимању додељене количине натријум-хипохлорида понесу сопствену амбалажу.
Председници МЗ – повереници ЦЗ, уколико су у могућности могу да набаве средства из донација која ће употребити за личну, узајамну и колективну заштиту грађана у својим насељеним местима. Потребно је да о предузетим активностима обавезно обавесте ОпШВС.

Документ можете преузети овде.

Leave a Comment