Документа Обавештења

Породиље електронским путем могу да предају документацију за остваривање накнаде зараде

Документацију, потребну за остваривање накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, породиље могу да доставе електронским путем, током трајања ванредног стања у Републици Србији.

Захтев за накнаду зараде могуће је скинути са сајта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Попуњен формулар захтева, са осталом пратећом документацијом потребно је скенирати и послати на е-mail адресу vesnacetkovic123@gmail.com.
Тел. 069 8865776

Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресе служби дечије заштите, у општини БРУС у којој подносилац захтева има пребивалишта.

Leave a Comment